عيد استشهاد القديس بجوش

عيد استشهاد القديس بجوش

في هذا اليوم تذكار استشهاد القديس بجوش. صلاته تكون معنا آمين..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top